13. 6. 2008

Květnová úroda diplomů

V květnu se moje sbírka diplomů rozrostla o tři nové úlovky. Nejdříve mi přišel Dyplom Polska, který vydává Polski Zwiazek Krótkofalowców (PZK) za spojení se všemi šestnácti polskými vojvodstvími. Evropské stanice musí získat po dvou QSL z každého vojvodství, tj. celkem 32 QSL. Pro diplom platí spojení (poslechy) po 1. lednu 1999. Podmínky diplomu je možné splnit také při SP DX Contestu. V takovém případě není nutné vlastnit QSL a diplom je vydán na základě deníku ze závodu. Oficiální podmínky diplomu (v angličtině) jsou na webových stránkách PZK.


Za QSL od členů české sekce DIG (Diplom Interessen Gruppe) jsem získal diplom W-DIG-OK. Diplom je vydáván ve třech třídách zvlášť za KV spojení (poslechy) a VKV spojení (poslechy). Na KV je pro jednotlivé třídy třeba 10/20/40 QSL, na VKV je nutné vlastnit 5/10/20 QSL. Podmínky diplomu W-DIG-OK včetně seznamu členů jsou k dispozici na webu české sekce DIG.


Zatím posledním přírůstkem do mojí sbírky diplomů je Diplom Brandenburg vydávaný za QSL od stanic ze spolkové země Braniborsko. Žadatel z Evropy musí mít potvrzená spojení (poslechy) se stanicemi z 20ti braniborských DOKů. (Platí všechny Y-DOKy a braniborské Z-DOKy). Diplom vydává braniborská odbočka DARC. Kompletní podmínky diplomu jsou dostupné v němčině a v polštině.

Žádné komentáře: