17. 9. 2008

Sbírka diplomů roste

Obul jsem se do sbírání diplomů s cílem splnit podmínky pro členství v DIG (Diplom Interessen Gruppe) ještě v tomto roce. Pro řadu diplomů, o které jsem se snažil, jsem shromáždil potřebné QSL a zbývalo dokopat se k sepsání příslušných žádostí. To se mi podařilo a přes léto se moje sbírka diplomů výrazně rozrostla.

Z bohatého diplomového programu SPAC – Polish Award Club jsem získal dva diplomy: SP-PX Award a Worked Polish Cities, oba s poznámkou „1st OK SWL“. Diplom SP-PX Award se vydává za potvrzené polské prefixy (SN-SR, 3Z, HF). Evropské stanice musí na KV potvrzeno alespoň 15 prefixů. Pro diplom Worked Polish Cities je nutné vlastnit QSL z polských měst s minimálně 50.000 obyvateli. Diplom je vydávám ve třech třídách za 15/25/35 měst. Podmínky diplomů SPAC jsou dostupné v angličtině a polštině, manažerem diplomů je Arkadiusz SQ6CU.


Claude Terrier F5PBL převzal po ukončení činnosti IARS/CHC (International Amateur Radio Society/Certificate Hunters Club) vydávání základních diplomů z programu IARS/CHC. V současné době vydává F5PBL osm diplomů. Jako první SWL stanice jsem obdržel diplomy Worked All Nations, Work the Caribbean a United Nations Award. Podmínkou získání diplomu Worked All Nations jsou potvrzená spojení (poslechy) se 100 zeměmi DXCC. Stanice, které mají potvrzeno 275 a více zemí DXCC, jsou uvedeny v Honor Roll. Započítat lze i zrušené země, bylo-li spojení uskutečněno před datem vymazání země ze seznamu DXCC. Diplom Work the Caribbean je udělován za spojení s nejméně dvaceti zeměmi z oblasti Karibského moře. K získání diplomu United Nations Award je třeba získat QSL ze 100 členských zemí Organizace spojených národů.


Nezanedbával jsem ani diplomy DIG a rozšířil jsem svojí sbírku o diplomy International Airport Award (IAPA) s kulatým pořadovým číslem 2000 a Worked DIG Members (W-DIG-M). Získání diplomu International Airport Award je podmíněno potvrzenými spojeními s padesáti městy s mezinárodním letištěm, přičemž musí být zastoupeno všech šest kontinentů. Diplom Worked DIG Members je oceněním za potvrzená spojení s členy DIG. Evropští žadatelé musí na KV pro tři třídy diplomu vlastnit QSL od 50/75/100 členů DIG, doplňovací známky jsou za každých dalších 100 členů.

Žádné komentáře: