19. 9. 2009

Nové diplomové úlovky

Loňský cíl splnit do konce roku 2008 podmínky pro členství v DIG za výhradně CW SWL diplomy se mi podařilo dosáhnout a od 9.ledna 2009 jsem členem Diplom Interessen Gruppe s číslem 6216. (Poznámka pro zájemce o DIG diplomy: za DIG 6216 platí nejen QSL od OK1NF, ale také od OK1-34856 a OK1XNF.)


Vstupem do DIG samozřejmě neskončil můj zájem o radioamatérské diplomy. Nejlepším důkazem jsou diplomy, které jsem od začátku roku 2009 získal. Mým prvním letošním úlovkem není diplom, ale rovnou plaketa, konkrétně DIG CW Plakette. Její udělení je podmíněno vlastnictvím minimálně 3 DIG diplomů splněných výhradně telegrafním provozem a dále získáním 250 bodů za telegrafní spojení se členy DIG. Za každého člena je 1 bod, za spojení s držiteli DIG plaket a trofejí 2 body a za spojení s klubovými stanicemi DIG 3 body.


I další čtyři získané diplomy jsou z Německa. Za spojení se stanicemi z východního Bavorska mám od dubna Bayern-Ost Diplom. Kompletní podmínky v němčině jsou na webových stránkách U-distriktu DARC.


Dostatečný počet QSL od stanic ze spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko mi umožnil získat Mecklenburg-Vorpommern Diplom. Diplom vydává V-distrikt DARC a podmínky jsou k dispozici v němčině i angličtině.


Po vytrvalém snažení jsem výhradně telegrafním provozem na „klasických“ KV pásmech shromáždil QSL ze 60ti zemí WAE a překročil hranici 200 pásmových bodů. Odměnou za snahu je diplom WAE I Classic v kategorii SWL s pořadovým číslem 4 a odznak pro držitele WAE I. Diplom Worked All Europe (WAE) je nejprestižnějším diplomem DARC a jeho podmínky si můžete u vydavatele přečíst německy i anglicky.


Samozřejmě nesbírám QSL lístky jen z evropských zemí, ale pilně lovím také DX stanice. Díky tomu jsem mohl požádat o další z klasických diplomů DARC: EU-DX-D. Poštou mi přišel diplom s magickým pořadovým číslem 999 a doplňovacími známkami za 100, 150 a 200 EU-DX-D bodů. Podmínky jsou opět dostupné v němčině a angličtině.


Z diplomového programu Clauda F5PBL, jež převzal vydávání diplomů IARS/CHC (International Amateur Radio Society/Certificate Hunters Club), mi za předložení QSL ze 30ti zemí DXCC omývaných Tichým oceánem přibyl do sbírky diplom Work The Pacifik. První diplom WTP vydaný SWL stanici je už zarámovaný a zdobí můj hamshack.


Konečně se mi povedlo dát dohromady lístky od 100 slovenských stanic potřebných pro diplom W-100-OM. Po rozbalení obálky s diplomem mě překvapilo, že můj SWL diplom má číslo 1. Kromě W-100-OM byl ve stejné obálce ještě diplom WW Lokátory Slovenskej republiky za potvrzené poslechy stanic z 50ti WW lokátorů na území Slovenska. Podrobné podmínky všech diplomů vydávaných Slovenským svazem radioamatérů jsou ve slovenštině na webu SZR.Za 100 potvrzených SP stanic mi byl Polským diplomovým klubem (SPAC – Polish Award Club) vydán diplom W-100-SP. Diplom je stejně jako ostatní diplomy SPAC pěkně graficky provedený a ten můj je navíc ozdobený poznámkou „1st OK SWL“. Těším se, až na něj přidám známky za další stovku polských stanic. Podmínky všech diplomů SPAC jsou kromě polštiny zveřejněny také anglicky.


Na DIG diplom EU-PX-A (European Prefixes Award) jsem nalepil další doplňovací známky za 400, 450, 500, 550 a 600 potvrzených evropských prefixů. Všechny nálepky získány samozřejmě výhradně CW provozem. Nové EU prefixy mi ve sbírce QSL už přibývají pomalu, ale věřím, že doplňovací známka za 600 prefixů nebude poslední.

Žádné komentáře: