15. 3. 2010

Další posluchačské diplomy

Podařilo se mi splnit podmínky několika dalších diplomů a do mojí sbírky díky tomu přibyly:

9A CW Award
Diplom vydávaný chorvatskou národní radioamatérskou organizací (Hrvatski radioamaterski savez) za telegrafní spojení s 25, 50, 75 chorvatskými stanicemi po 5.červenci 1992.


Croatia County Award
Pro získání diplomu Croatia County Award je nutné získat QSL od stanic z 10, 15, 21 chorvatských žup. Platí spojení ze všech KV pásem navázaná po 5.červenci 1992.


Worked 9A Locators
Tento diplom vydává Hrvatski radioamaterski savez po předložení QSL od chorvatských stanic z 6, 10, 15 lokátorů (velkých čtverců), ve kterých se rozkládá území Chorvatska.


Podrobné podmínky chorvatských diplomů jsou k dispozici za stránkách HRS.

Rheinland-Pfalz-Diplom KW
Diplom vydávaný za spojení se stanicemi ze spolkové země Porýní-Falc. Vydavatelem je K-distrikt DARC a pro udělení diplomu je na KV nutné získat minimálně 30 bodů a mít potvrzeno nejméně 15 K-DOKů. Podrobné podmínky diplomu (v němčině) lze nalézt na webu K-distriktu DARC.


Diplôme des Provinces Françaises (D.P.F.)
Za potvrzená spojení se všemi provinciemi Francie, kterých je 22, je udělován diplom D.P.F. Kompletní podmínky v angličtině, němčině a francouzštině jsou například zde.


Württemberg Diplom
Pěkný diplom za spojení se stanicemi z Württemberska je vydáván ve třech třídách. Evropské stanice musí pro jednotlivé třídy získat 50, 75, 100 bodů a mít potvrzeno minimálně 20 württemberských DOKů. Bodování a ostatní podmínky jsou na stránkách DARC odbočky P42, která diplom vydává.


DLD-SWL 300
Velkou radost mi udělalo získání diplomu DLD-SWL 300. Podmínky diplomu, tj. předložení QSL od stanic z 300 různých DOKů, jsem splnil na pásmu 80m a diplom s označením 80m CW a číslem 2 už zdobí můj hamshack. Na webu DARC jsou podrobné podmínky všech tříd diplomu DLD.


Listeners Century Club
Posluchačskou variantu nizozemského diplomu PACC za QSL od 100 různých PA stanic vydává národní organizace VERON. Podmínky všech diplomů VERON jsou na stránkách PA1CW.

1 komentář: