2. 10. 2013

Activity Report – 9/2013

Září přineslo celou řadu radiových událostí:
Diplomy
Aktivací Královského kamene OK/JC-121 jsem završil sbírání 500 SOTA bodů za vysílání z českých vrcholů a mohl jsem požádat Dana OK1HRA o vydání příslušného diplomu. Veškerá komunikace spojená s vydáním diplomu probíhala elektronicky a diplom ve formátu PDF mi přišel obratem. Teď už je vytištěný a zdobí můj hamshack.
Diplom SOTA-OK 500
QSL
Přírůstek sbírky QSL byl v září rekordní a to díky pravidelné čtvrtletní zásilce lístků z QSL služby. Abych ČRK ušetřil něco málo na poštovném, nechal jsem si lístky přivézt na setkání na Krkavci. Když mi Josef OK1ES balíček předával, bylo mi na první pohled jasné, že tolik QSL najednou jsem ještě nedostal. Doma jsem je zvážil a váha ukázala 900 gramů. Po zpracování jsem se mohl radovat z nových pásmových zemí DXCC: 80m - EA9; 30m: 3B9, HB0, ZA; 20m: HS, YS; 17m: 7X, 9H, OH0; 15m: 9H, 9M6, C6, EY; 12m: HB, KP2, T6; 10m: 9Y, KP2, P4, V3, V5 a také z bodů pro další diplomy, na kterých pracuji: 7 nových distriktů pro RDA (celkem 458), 15 DOKů pro DLD 80m (celkem 554), 4 nové ostrovní skupiny pro IOTA (celkem 259). V diplomu EU-PX-A jsem se dostal přes hranici 1000 potvrzených evropských prefixů v MIX a 900 na CW (celkem 1035/907 MIX/CW). Pokud jde o diplomy DIG, největší radost mi udělalo 29 nových bodů pro DIG UKW Plakette (celkem 189 bodů) a také dosažení 700 potvrzených členů DIG pro DIG Trophy 1000. V balíčku byly lístky ze všech kontinentů a z DX stanic byly počtem 49 QSL jako obvykle nejvíc zastoupeny USA. Po delší době jsem dostal také jeden posluchačský QSL a to dokonce od YL. Můj provoz poslouchala Gitta DE5HHC a její lístek je dobrý mimo jiné též pro Familia Award. (Gitta je manželkou Karla-Josefa DF8KY.)
Porce lístků z QSL služby 
Na moje SWL reporty odeslané přes QSL službu odpověděli direktem Paul 2E0FPC, Pierre F2NH, operátor stanice GB2SB (Pierre) a jedinečný dárek mi poslal Igor VR2ZQZ, který secvaknul kancelářskou sešívačkou lístky VR2ZQZ/P a VR2EH a mezi ně vložil pěknou malou minci v hodnotě 20 hongkongských centů!
Lístky a mince z Hong Kongu
Setkání
Na září připravil Zdeněk OK1AR obvyklé radioamatérské setkání ve Strojeticích a Milan OK7GU uspořádal nultý ročník setkání na Krkavci. Zúčastnil jsem se jenom jednoho setkání, abych rodině nechyběl dvě soboty v řadě, a volba padla na Krkavec. V sobotu 21. září ráno jsem dojel do Plzně a z konečné tramvaje č. 4 jsem si udělal čtyřkilometrovou procházku na Krkavec. Při cestě krásným lesem plným hub jsem udělal několik spojení na 2m a 70cm FM platných do probíhajícího Krkavčího závodu. Na vrchol jsem došel v půl deváté a před zahájením sobotního programu jsem stihnul pozdravit přítomné kamarády, odevzdat můj výsledek do hodnocení Krkavčího závodu a udělat několik dalších spojení. Pár minut po deváté Milan OK7GU přivítal všechny dorazivší, kterých v tu chvíli bylo cca 30, a zahájil oficiální část setkání. Bez zbytečného zdržování začaly avizované přednášky. Prvním přednášejícím byl Dan OK1DIG. Jeho přednáška o vybavení pro QRP provoz z vrcholů SOTA se setkala s živým zájmem nejen přítomných SOTA aktivátorů, ale také těch, kteří z kopců ještě nevysílali. Dan mluvil o používaných rádiích, anténách, ale také o ostatním potřebném vybavení. Po Danovi OK1DIG se mikrofonu a projektoru chopil Dan OK1XDF a problematika QRP vysílání na krátkých vlnách byla vystřídána přednáškou o závodění na V-U-SHF pásmech na špičkové úrovni, samozřejmě s použitím QRO. Dan OK1XDF nám nastínil, kolik úsilí, času a práce vyžadovalo vítězství v Mistrovství ČR v práci na VKV v kategorii MO. Klobouk dolů před partou OK2M, která umí přijet na kopec, vybalit, zapojit a zprovoznit pracoviště na všechna pásma od 144 MHz po 76 GHz (tj. deset pásem!), odjet contest a v neděli odpoledne zase všechno zabalit a odvézt. A to všechno ne jednou, ale opakovaně po celou závodní sezonu a navíc s hrstkou lidí. Něco takového už vyžaduje opravdu velké nadšení a z povídání Dana OK1XDF a jeho sekundanta Zdeňka OK3RM bylo znát, že takové nadšení v OK2M mají. Po druhé přednášce byla vyhlášena „rauchpause“. Využil jsem jí ke krátkému pokecu s dalšími lidmi a k návštěvě mobilní QSL služby v osobě Josefa OK1ES. V tu dobu už bylo na vrcholu Krkavce odhadem 50 až 60 radioamatérů. 
Dan OK1DIG při SOTA přednášce
Druhý blok přednášek zahájil David OK6DJ přednáškou o expedici do Albánie, odkud před rokem provětral éter spolu s Pavlem OK1DX a Petrem OK1FCJ. Povídání především o místních zajímavostech a zvláštnostech bylo doplněno promítáním pěkných fotografií. Na závěr David prozradil aktuální expediční plány na letošní podzim. Kluci mají v hledáčku Horní Voltu alias Burkinu Faso. Po oddychovém vyprávění následovala vysoce technická přednáška Tomáše OK1GTH o V-UHF výkonových zesilovačích a nízkošumových předzesilovačích na bázi moderních součástek. Je téměř neuvěřitelné, kam pokročila polovodičová technika, a jakých parametrů je dnes možné dosáhnout v amatérských podmínkách při vynaložení přijatelných nákladů. Věcnými poznámkami doplňoval Tomášovu přednášku Zdeněk OK1DFC, jež poté promluvil na téma EME provoz na pásmech 432 MHz a výš. Zdeněk se podělil o svoje bohaté zkušenosti s EME a opakovaně zdůraznil dostupnost tohoto zajímavého provozu pro stanice s běžným vybavením. Maratón přednášek završil Milan OK7GU, který popsal svoje zkušenosti s dálkově ovládanými stanicemi a seznámil posluchače s nezbytnými technickými prostředky a také s typickými úskalími, které je nutné u takové stanice řešit.
Mezi přednášky se ještě vešlo vyhodnocení Krkavčího závodu. Zlatým Krkavcem se stal Marek OK1BIL a po vyhlášení Stříbrného Krkavce a Bronzového Krkavce došlo na losování tří Štastných Krkavců. Štěstí se usmálo na Zdeňka OK7PJ, Vláďu OK1IVU a na mě. Kromě diplomů jsme dostali poukaz na nákup v GES v hodnotě 200,- Kč a dále si každý mohl vybrat dvě věcné ceny. Já jsem si odnesl čelovku a 4 GB flash disk.
 
Diplom a odměna pro Šťastného Krkavce
Setkání na Krkavci bylo z mého pohledu vynikající. Vůbec ne proto, že jsem si z něj odnesl čelovku a flash disk. Ale díky šesti velmi zajímavým přednáškám a výborné organizaci v režii Milana OK7GU doplněné příjemným prostředím, dobrým teplým i studeným občerstvením a přítomností prima lidí. Milane, díky a příště naviděnou!
Lepší představu o setkání je možné získat z několika fotografií.
 
SOTA
Královský kámen OK/JC-121 a Javorník OK/JC-024
O první zářijové sobotě jsem vyrazil s rádiem na Šumavu. Využil jsem toho, že přes léto provozuje ČSAD Plzeň několik sezónních tzv. cyklobusových linek a linka Sušice - Kvilda vede před Kašperské Hory, což je ideální startovní místo pro pochod na tisícovky Královský kámen OK/JC-121 a Javorník OK/JC-024. V sobotu jsem si přivstal a v šest ráno už jsem seděl v autobusu Plzeň – Sušice. Cestou jsem se kochal krásnou krajinou a svěžím ránem a z té krásy kolem až zapomněl posnídat. Po přestupu v Sušici následovalo už jenom krátké svezení do Kašperských Hor. Jakmile jsem se vymotal z Kašperských Hor, zapadl jsem do lesa a po rychlém občerstvení jsem začal stoupat směrem na bývalý Ždánov a dál na Královský kámen. Při pochodu jsem koukal po houbách a rychle jsem zjistil, že rostou. Protože jsem je neměl do čeho sbírat, jenom jsem si je prohlížel. Na Královském kameni jsem si prohlédl vrcholovou skálu a v jejím sousedství jsem vytipoval vhodný vysílací plácek. Převlékl jsem si propocené triko a po instalaci antény a zapojení rádia jsem byl QRV na 40m CW. Za čtyřiadvacet minut jsem měl v logu obligátních 30 spojení včetně dvou s2s QSO: Heinz HB9BCB/P byl na Ringgisu HB/BE-175 a Tom OE6TZE/P mě zavolal z Pleschkogelu OE/ST-285. Po úspěšné aktivaci jsem posvačil a teprve potom jsem se zvedl z vyhřátého mechu, všechno jsem zabalil a pokračoval jsem dál. 
Vrchol Královského kamene OK/JC-121
Z Královského kamene vede na Javorník příjemná cesta podél nízké kamenné zídky. Její postavení muselo stát hromadu energie a docela by mě zajímal, jaký byl její účel. Dvoukilometrovou zídku z kamenů určitě v horách nikdo nestavěl jen tak z dlouhé chvíle. Cestou jsem kromě několika turistů potkal také dva značkaře KČT a poprvé jsem je viděl v akci. Nezapomněl jsem jim poděkovat za jejich záslužnou činnost, což je evidentně potěšilo. Když jsem došel na Javorník, bylo u Klostermannovy rozhledny poměrně živo. Uklidil jsem se do lesa a rozbalil jsem svoje telegrafní QRP pracoviště. I z Javorníku to chodilo se třemi watty pěkně a nebyl problém udělat třicet spojení. Radost mi udělal rekordní počet spojení s jinými SOTA vrcholy. Znovu mě zavolal Heinz HB9BCB/P z Ringgisu HB/BE-175 a následovala spojení s Petrem OK1CZ/P z Výhonu OK/JM-041, Vaškem OM/OK2VWB/P z Drienoku OM/ZA-042, Peterem HB9TVK/P z Scheideggu HB/UR-066 a Sakem DL/PA0SKP/P z Ziegenhelle DM/NW-185. Po sbalení radiového ležení nastal čas na výstup na Klostermannovu rozhlednu. Obloha byla jasná, ale nad obzorem seděla výrazná inverzní čára a vzdálené vrcholy nebyly dobře vidět. Kromě kruhového výhledu bylo z rozhledny pěkně vidět na antény instalované na sousedním stožáru. Když jsem si užil Javorníku dosyta, vydal jsem se po stejné trase na zpáteční cestu. Na pěkném místě nad Kašperskými Horami jsem poobědval a v závěru pochodu mi zbylo i trochu času na prohlídku kašperskohorského centra. Autobusem jsem se vrátil do Sušice a trasu Sušice – Plzeň – Vejprnice jsem pro změnu absolvoval vlakem. Fotky z výletu jsou na rajčeti.
 
Výhled z Klostermannovy rozhledny
Krkavec OK/PL-081
Protože jsem při návštěvě Krkavce splnil podmínky pro platnou SOTA aktivaci, tj. dostal jsem se na vrchol vlastní silou a z vrcholu jsem navázal požadovaný počet spojení, mohl jsem si vysílání z vrcholu Krkavce započítat jako SOTA aktivaci.
Ládví OK/ST-084
V rámci návštěvy Prahy se mi podařilo najít čas na krátkovlnnou telegrafní aktivaci Ládví. Ke kopci jsem se přiblížil metrem na vzdálenost jen málo převyšující jeden kilometr a cesta od stejnojmenné stanice metra na vrchol byla příjemnou procházkou klidnou částí Prahy. K vysílání jsem si vybral pěkné místo v dubovém lesíku mimo hlavní pěšinu. Nacvičeným způsobem jsem mezi dva stromy pověsil dipól na 40m, připojil jsem rádio a mohl jsem vyslat CQ SOTA. Odpověď přišla okamžitě v podobě jedenadvaceti lovců toužících po spojení s OK/ST-084. Než došlo na všechny volající, do lesíka postupně zavítali tři psi se svými páníčky. Psi byli zvědaví, kdo to sedí pod mladým dubem a co tam dělá, ale v jejich pánech jsem asi moc důvěry nevzbuzoval a snažili se mě uctivým obloukem obejít. Před odchodem z Ládví jsem si ještě prohlédl dvě stavby na vrcholu (telekomunikační stožár a starou geodetickou věž) a místní druhohorní geologickou zajímavost. Pěkný byl také výhled ze severního okraje Ládví na některé vrcholy Českého středohoří. Po sestupu z kopce jsem se odměnil výborným obědem v restauraci Ládví. Jméno restaurace moc nápadité není, ale vaří tam výborně.
 
Telekomunikační stožár na Ládví
SWL
Nejlepším posluchačským úlovkem byla v září stanice XZ1Z. Myanmar je 297. zemí DXCC, kterou jsem na KV slyšel, a na mapě Asie mi zbývají už jen poslední tři bílá místa – Korejská lidově demokratická republika, Turkmenistán a ostrov Pratas. Poslouchal jsem také dvě stanice z oblastí, jež nemají statut zemí DXCC, i když jsou de facto samostatnými politickými entitami s vlastními vládami. Známý světoběžník Vladimír UA4WHX se ozval z Podněstří jako T10VB a Michael DF8AN vysílal ze Severokyperské turecké republiky pod značkou 1B/DF8AN. Dále jsem slyšel několik expedic na ostrovy platné do programu IOTA: 5Q7Y (EU-172), 6V1A (AF-045), DM50IOTA (EU-057), IP1T (EU-083), JW/DL2JIM (EU-026), OH/DL2SWW (postupně EU-101, EU-184 a EU-096) a dvakrát jsem natrefil na severočeskou výpravu 9A8OK na ostrov Sušac. Obvyklá úroda speciálních stanic tentokrát zahrnuje stanice OM2013SIAF (letecké dny Slovak International Air Fest 2013 na letecké základně Sliač), CR5150NM (150 let Portugalského námořního muzea), LA190B (90 let pobočky NRRL v Bergenu), DL60BADEN (60 let Bádenského distriktu DARC), TM60IPA (60 let francouzské sekce policejního klubu IPA), GB5FY (50 let základny RAF Fylingdales), II0IAML a II0IABJ (radiové stanice Italského vojenského námořnictva), EM150KV (150 let od narození předního ukrajinského vědce V. I. Vernadského) a další.
 
Závody
K mým oblíbeným závodům už řadu let patří Scandinavian Activity Contest (SAC). V zářijové telegrafní části jsem poslouchal provoz skandinávských stanic převážně na 40 metrech. Úspěšně jsem se zúčastnil Krkavčího závodu a za umístění v letošním PACC Contestu mi přišel diplom s vlaječkou.
Vlaječka a diplom z PACC Contestu 2013

Žádné komentáře: