1. 4. 2015

Activity Report – 3/2015

Březen byl poměrně pestrý a v mezích volného času jsem si užíval éteru i souvisejících radostí následovně:

QSL
Do sbírky QSL v březnu přibyla jedna specialita a devět dalších lístků. To specialitou je QSL od Pierra VE3KTB/VY0 za jeho radiovou aktivitu z laboratoře PEARL (Polar Environment Atmospheric Research Laboratory) nedaleko výzkumné polární stanice Eureka ve střední části Ellesmerova ostrova. Kromě nové ostrovní skupiny NA-008 a exotického čtverce ER60 tak mám konečně QSL z teritoria Nunavut a tím pádem mám potvrzeny všechny kanadské provincie a teritoria. Pro diplom USA-CA mi nové americké okresy direktem potvrdily Dan KE0G (Olmsted County, MN; QRP stanice), David N4DLT (Cleveland County, NC), Jim W4NFT (Campbell County, VA), Dick W7KAM (St. Charles County, MO) a Mat WD9Q (Lawrence County, IN). Radost mi svým lístkem udělali ještě Hide JF1GYX, Dave K0IEA (MN), Peter W2CDO (MD) a Jirka OK7RJ (DIG 6091).
Desítka březnových QSL
SWL
Poslouchání na krátkých vlnách jsem mohl v březnu věnovat jen několik večerů. Zaměřil jsem se na speciální stanice a americké radioamatéry a kromě nich mám v deníku pár dalších DX stanic. Z Ameriky jsem poslouchal stanice téměř bez výjimky z východní poloviny USA, protože v době, kdy jsem se dostal k rádiu, to dál než po Skalisté hory nechodilo. Ze speciálních stanic pracujících u příležitosti konkrétního výročí jsem poslouchal stanice připomínající 90. výročí založení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU): 3Z90IARU, HF90IARU, HG90IARU, OZ90IARU, SD90IARU, SF90IARU, YR90IARU; stanice k výročí založení národních radioamatérských organizací: DK65DARC, DL65DARC, SO85PZK, SP85PZK; stanici 4U0ITU, která vysílá u příležitosti 150 let Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a dále stanice DL60BUND (60 let Bundeswehru), DM700LSW (700 let města Lübbenau im Spreewald), HB125FMS (125 let provozu pozemní lanovky Monte San Salvatore), LY25LY (25 let nezávislosti Litvy), TC100GLB (100 let od bitvy o Gallipoli) a také HG50IPA (klubová stanice IPARC), II1IGG (pobřežní stanice Genova Radio), J42CPMV (řečtí dobrovolníci civilní ochrany).
ITU funguje už 150 let ...
Zajímavé čtení
O nové úlovky není bohatší jenom můj staniční deník, ale také radiová knihovna. V antikvariátu jsem náhodou objevil útlou publikaci Domácí usměrňovače proudu, kterou podle nápisu na obálce pro potřebu radioamatérů napsal inž. J. Hlaváček a v roce 1925 ji vydalo nakladatelství Orbis. Kombinaci devadesát let starých technických informací, prvorepublikové češtiny a typické vůně starého papíru jsem nemohl odolat a po prolistování sešitku jsem v antikvariátu ochotně vysázel na pult požadovanou sumu, která kupodivu nebyla nijak vysoká.
Výrazně víc (konkrétně patnáctkrát) jsem zaplatil za knihu On the Short Waves 1923 – 1945: Broadcast Listening in the Pioneer Days of Radio. Podtitul dobře vystihuje obsah knížky i časové období, na nějž se autor při mapování historie rozhlasového vysílání a příjmu rozhlasových stanic zaměřil. Víc informací včetně řady publikovaných recenzí knihy je na webu On the Short Waves.
A zase je co číst!
Závody
Po únorové pauze jsem se v březnu opět aspoň symbolicky zapojil do FM poháru. Při procházce s kočárkem jsem pod značkou OK1NF/M udělal s ručkou pět spojení se stanicemi z Plzeňska. Splnil jsem tak svojí závodní normu pro variantu kočárek a snad jsem zároveň potěšil několik závodníků.
Jako posluchač jsem si užíval provoz ve třech dobře obsazených světových závodech. Na začátku měsíce jsem s chutí poslouchal americké stanice v SSB části ARRL DX Contestu, dva týdny poté následoval Russian DX Contest a vrcholem měsíce bohatého na velké závody byl CQ WPX SSB Contestu jakožto dobrá příležitost k lovu méně obvyklých prefixů.

Žádné komentáře: