10. 11. 2011

Marconi Memorial Contest jako relaxace

Po SSB části CQ WW Contestu jsem si chtěl od fonie a krátkovlnného závodění trochu odpočinout. A jak lépe si odpočinout od SSB na KV než prostřednictvím CW na VKV?! Marconi Memorial Contest, který se koná týden po CQ WW, k tomu přímo vybízel. Navíc mě zajímalo, jak se liší éter ve Wroclawi od toho, co je v závodech na 2m slyšet v Krušných horách. Plány na účast v MMC jsem začal spřádat už při mojí první návštěvě ve studentském radioklubu SP6PWT. Klub sídlí v budově VŠ kolejí, na střeše desetipatrové koleje jsou antény pro 2m, 70cm a 23cm a v hamshacku VKV transceiver IC-910. A protože mi Maciek SQ8MZW řekl, že můžu z klubu vysílat, kdykoliv se mi zlíbí, nebylo dál co řešit.

Studentský radioklub Wroclawské Polytechniky

V sobotu dopoledne jsme za slunečného počasí vylezli s Maciekem SQ8MZW a Tomkem SQ6NEF na střechu zkontrolovat antény a taky proto, abychom jednu z antén otočily do horizontální polohy. Do závodu jsem tak měl k dispozici nebývalé množství antén: 12 el. DK7ZB s rotátorem, 9 el. Yagi s rotátorem a 2x4 el. Yagi fixně směrované zhruba na VJV. Po brigádě na čerstvém vzduchu jsem se vrátil na kolej, uvařil jsem si k obědu vynikající vepřový guláš a půl hodiny před začátkem závodu jsem s notebookem a miniaturní pastičkou od OK1QO vyrazil do SP6PWT. (Chvíli po začátku závodu mi ještě přinesl svojí pastičku normálních rozměrů Maciek SQ8MZW.) Do závodu jsem měl jasný a jednoduchý plán: závodit jen dokud mě to bude bavit, ale když už budu sedět u rádia, snažit se udělat každou stanici, kterou uslyším.

Antény SP6PWT na 70cm, 23cm a 2m

Začátek závodu moc slavný nebyl, spojení přibývala pomalu, ale nijak jsem se tím nestresoval. Nejlépe to z Wroclawi chodilo na jih. Čekal jsem, že uslyším víc stanic z Německa, ale to se nekonalo. V jedenáct hodin večer, tj. po osmi hodinách jsem měl v deníku sto stanic a třicet tisíc bodů, ODX E77ZM 700km. V tu chvíli únava a hlad převážily touhu pokračovat v závodění a tak jsem vypnul rádio, zamknul hamshack a šel jsem spát.

Pracoviště SP/OK1NF na konci sobotní šichty

V neděli jsem se vyspal do sytosti, následoval přesun do vedlejší budovy a pokračování závodu. První spojení jsem udělal s UW5W v 0717z. Slyšitelné stanice už jsem měl dost probrané a nová spojení přibývala pomaleji než v sobotu. Samozřejmě jsem zkoušel volat výzvu, ale se 100 watty z QTH ne úplně ideálního na VKV závodění to nemělo patřičný efekt. Navíc jsem byl od míst s hlavní koncentrací stanic na severovýchod a to z OK nebo z DL není nejvýživnější směr. Tudíž na Wroclaw české a německé stanice natáčí antény méně často, než by se mi tentokrát hodilo. Dělal jsem si zálusk na padasát tisíc bodů , ale to nakonec nevyšlo. Skončil jsem v výsledkem 153 spojení a 46.771 bodů, ODX YT2F z KN03KU 854km. Statistika podle zemí je následující: 59xOK, 26xDL, 18xOM, 13xSP, 12xHA, 9x9A, 8xS5, 3xOE, 3xYU, 1xE7, 1xUR. Kupodivu žádné spojení s F, HB, I, ON, PA, SM. Řadu stanic překvapila značka SP/OK1NF a nechávali si jí opakovat, i když mě jinak slyšely dobře. Po závodě jsem byl maximálně spokojený. Vyzkoušel jsem si VKV závod z jihozápadu Polska, technika fungovala bez problémů, rozdal jsem body stopadesáti stanicím a užil jsem si klidný CW provoz.

Děkuji Maciekovi SQ8MZW za možnost závodit z radioklubu SP6PWT a všem stanicím za spojení.

Mapa spojení

1 komentář: