26. 12. 2011

V Radioklubu Adama Zaleskiho SP6PWW

Nedlouho před koncem mého pobytu ve Wroclawi se mě Stan SP6IXU zeptal, jestli bych se chtěl podívat do dalšího wroclawského radioklubu, který jsem ještě nenavštívil. Samozřejmě, že jsem chtěl, a když Stan dodal, že se jedná o radioklub SP6PWW nesoucí jmého Adama Zaleskiho SP6OF, chtěl jsem dvojnásob. O Adamovi SP6OF už jsem něco slyšel a tohle byla výborná příležitost, jak se dozvědět víc a zároveň poznat další místní amatéry. Členové klubu SP6PWW se schází každou středu a jejich schůzky konané 14.12.2011 jsem se zúčastnil i já. Klub sídlí v budově Sdružení polských elektroinženýrů, kde má k dispozici velmi skromné prostory. Ale co by řada radioklubů bez střechy nad hlavou v SP, OK a jinde dala za možnost alespoň skromného místa. V klubu mě srdečně přivítal jeho současný předseda Wit SP6WM a hned mě posadil ke stolu, u kterého už seděli Leszek SP6CT, Mietek SP6XRI a také dvě dcery Adama SP6OF. Po chvíli přišel ještě Grzegorz SP6CPN a Michal SQ6IYV. Se mnou, Stanem SP6IXU a jedním elévem klubu nás u stolu pod schodištěm sedělo deset a příjemnou atmosféru doplňovalo přichystané slané, sladké i tekuté pohoštění.

Příjemné posezení pod schodištěm

Úvodní přípitek patřil patronovi klubu – Adamovi SP6OF a připomínce pátého výročí jeho úmrtí. Adam Zaleski se narodil roce 1907, po základní škole vystudoval Matematicko-přírodní gymnázium ve Lvově a po maturitě v roce 1929 vstoupil do armády. Radiotechnika ho zajímala už od střední školy, v roce 1927 začal stavět krátkovlnné přijímače, o deset let později, v květnu 1937, získal koncesi se značkou SP1OF a vysílal z Brestské pevnosti. Jeho radioamatérskou činnost přerušila až válka. Po kapitulaci Polska se ukrýval a v roce 1940 utekl přes Maďarsko, Jugoslávii a moře do Francie a později do Anglie. Tam Adam Zaleski vstoupil do polského vojska a v roce 1944 se zúčastnil bojů v Normandii a osvobození Belgie. Po válce byl ještě dva roky ve Skotsku, kde studoval Vyšší vojenskou školu. Do Polska se vrátil v roce 1947, ale jako „zápaďák“ neměl na růžích ustláno. V polské armádě už si neškrtnul a měl problémy najít si civilní zaměstnání. Pracoval v kotelnách, na stavbách a teprve v roce 1955 sehnal stálé zaměstnání v družstvu Radiotechnika, kde pracoval až do roku 1972, kdy odešel do důchodu. Po návratu do Polska úřady odmítali Adamovi vydal i řidičský průkaz, natož koncesi. Teprve v roce 1969 mu byla vydána koncese s jeho starou značkou SP6OF. Od té doby aktivně pracoval na pásmech. Adam Zaleski SP6OF zemřel v prosinci 2006 jen několik měsíců před svými stými narozeninami jako nejstarší polský předválečný radioamatér. Do poslední chvíle Adam vysílal.

Adam Zaleski SP6OF

Kromě střípků ze života Adama SP6OF bylo zajímavé poslouchat vyprávění Wita SP6WM o jeho cestách po Asii. Wit procestoval kus světa od Libanonu až po Thajsko. Několik let strávil pracovně v Indii a po získání koncese odsud pracoval pod značkou VU2/SP6WM. Svoje vzpomínky z vysílání na 2m z vrcholu Sněžky přidal Leszek SP6CT, průkopník vysílání na VKV v Polsku. V letech 1956-1960 suverénně vyhrával všechny VKV závody a ze Sněžky navázal první spojení na 2m z Polska do G, PA, ON, LA a HB. Bez nadsázky lze napsal, že Leszek SP6CT byl takovým polským Jindrou Macounem OK1VR. S tím se ostatně na Sněžce mnohokrát potkal a dobře Jindru zná.

Kromě vzpomínání došlo i na prohlídku hamshacku SP6PWW. Stačilo vyjít jedno schodiště a byli jsme na místě. Část vybavení hamshacku je z pozůstalosti po SP6OF, část dodal Wit SP6WM.

V hamshacku SP6PWW

Jsem moc rád, že jsem mohl navštívit Radioklub Adama Zaleskiho. Potkal jsem tam prima lidi a poznal další kousek radioamatérské historie. Díky všem, kteří mi to umožnili!

Žádné komentáře: