4. 10. 2017

Activity Report – 9/2017

V září jsem se s Julií zúčastnil pro mě unikátní akce. Radek OK1MRK nás vzal na víkendovou plavbu po Vltavě a díky tomu jsme měli možnost vidět z hladiny řeky některá známá místa, navštívit nová místa a hlavně prožít prima víkend na lodi. V sobotu 9. září ráno po noci strávené v holešovickém přístavu na lodi Tulipe vyplouváme kolem přístavní kosy proti proudu do centra Prahy. Projíždíme pod Libeňským mostem a Negrelliho viaduktem a zastavujeme ve štvanické plavební komoře. Radek nám vysvětlil, co máme dělat, a pod jeho velením „schod“ na hladině úspěšně překonáváme. Podplouváme pod mosty, u nichž si nikdy nepamatuju, který je který (Hlávkův, Štefánikův, Čechův a Mánesův), a už je před námi Karlův most. Z hladiny ho vidím poprvé a je to zážitek.

Před Staroměstským jezem se otáčíme a vracíme se do Holešovic. Za Libeňským mostem přirážíme ke břehu, uvazujeme loď a na zádi si připravuju VKV vysílací pracoviště. K zábradlí přivazujeme rybářský prut a na jeho konec věšíme anténu Háčovku. Pohodlně se usazuju ke stolku a pod značkou OK1NF/MM rozdávám body v FM poháru. Několik stanic má ze spojení evidentní radost a to mě samozřejmě těší. Odvazujeme loď, vyrážíme dál po proudu a já pokračuju ve vysílání. Až do Trojského plavebního kanálu to jde pěkně. Před nízkými mosty na Císařský ostrov zasouvám prut níž, ale pak dělám blbost a za druhým mostem prut hned znovu vytahuju. Nedochází mi, že je za mostem ještě potrubní lávka. Najednou slyšíme podezřelý zvuk a než stačím cokoliv udělat, je prut zlomený. Tím moje vysílání končí. Jsem na sebe a svojí blbost naštvaný, ale nenechávám si tím kazit další plavbu.

Na konci kanálu proplouváme plavební komorou Podbaba a míříme dál ven z Prahy. Kvůli probíhajícím závodům motorových člunů musíme krátce zastavit v Roztokách. Následuje plavební komora Klecany a krátká plavba do Řeže. Pod areálem Ústavu jaderného výzkumu, kde byla přesně před šedesáti lety (v září 1957) poprvé v Československu spuštěna řízená řetězová štěpná reakce, uvazujeme loď ke břehu a na travnatém běhu děláme piknik spojený s koupáním v řece. Po obědě vyrážíme dál, abychom s dostatečnou časovou rezervou propluli plavební komorou Dolánky.
Poslední úsek plavby do Nelahozevsi si ještě zpestřujeme krátkou zastávkou v Kralupech nad Vltavou. V nelahozeveském přístavišti nás už očekává sympatický majitel mariny se svojí ženou. Pro tento den definitivně přivazujeme loď, Radek vyřizuje formality a jdeme si prohlédnout areál mariny. Mají to tady pěkné a trochu zklamání přináší jenom to, že je v přístavní restauraci svatba a tudíž se tam nemůžeme najíst. Ptáme se na náhradní možnosti a potom vyrážíme do jediné další místní hospody. Bohužel máme smůlu i tady. Přicházíme v době, kdy už se jídlo nepodává. Zachraňuje nás vietnamský obchodník v sousedství, u kterého si kupujeme klobásy a chleba. Vracíme se do přístaviště a majitel mariny nás nechává opéct klobásy na svém ohništi. Nakonec tedy přeci jenom máme teplou večeři a ještě si s majitelem mariny pěkně popovídáme. Po večeři se přesouváme na loď a u teplého čaje s Radkem klábosíme dál. Julie je po celodenní plavbě zmožená a usíná na lavici. Před spaním si ještě hraju s přehledovým přijímačem a zkouším proladit krátkovlnná rozhlasová pásma, abychom si poslechli naše oblíbené stanice. Kvůli silné geomagnetické bouři jsou ale krátké vlny úplně mrtvé. Něco takového už dlouho nepamatuju. Tak aspoň píšeme pohledy a kolem desáté zalézáme do kajut a spokojeně spíme až do rána.

Přes noc se přesně podle předpovědi mění počasí a vstáváme do deštivého rána. To nám ale nevadí. Zatápíme si a Radek po vyplutí Radek kormidluje z kajuty. Za deště proplouváme plavební komorou v Dolánkách, potom už déšť ustává a můžeme se přestěhovat na palubu. Další zastávka je až v plavební komoře v Klecanech a potom před komorou v Podbabě, kde uvazujeme loď a obědváme na rozdíl od předchozího dne přímo na lodi. Zpáteční cesta utíká rychleji, než by se nám líbilo a než se nadějeme, jsme v Holešovicích. Balíme krosny, uklízíme loď a loučíme se. Radek ještě předává loď, já s Julií už míříme na hlavní nádraží. Cestou vlakem domů jsem v duchu znovu na lodi. Bylo to parádní. Díky, Radku!
QSL
Na moje posluchačské reporty odpověděli v září direktem Alexander OE1PAB, Ľudovít OM3WBQ a YL Marina SA3CJF.
SWL
Ve druhé polovině měsíce jsem si našel čas na poslech na krátkých vlnách. Do posluchačského deníku jsem zapsal především příležitostné stanice, většinou z východní Evropy. Z Ruska byla v éteru řada stanic s prefixem R20 u příležitosti 20. výročí založení Russian Contest Clubu. Stanice RO80RO pracovala k 80. výročí vzniku Rostovské oblasti, podobně stanice RU80TO připomínala vznik Tambovské oblasti a UE80OL vznik Orelské oblasti. Finští radioamatéři pracovali s prefixy OF u příležitosti 100 let od vzniku Finské republiky, zajímavou značkou byla např. OF100FI/0 z Ålandských ostrovů.

Poslouchal jsem také bulharské stanice LZ100SK (Sv. Kornélius), LZ73TRC (HQ stanice Thracian Rose Club) a LZ105PBP (105 let od použití letadla Albatros FII jako bombardéru). Poláci prostřednictvím stanic HF40O, SO40SONDA, SP40SONDA vzpomínali na populárně-naučný televizní pořad SONDA, značka HF160MD byla vzpomínkou na 160 let od narození Michała Drzymały a SN0NONE připomínala meziválečnou vojenskou radiostanici N1. Dále jsem z východu poslouchal stanice EO25PZ (25 let Ligy radioamatérů Volyně), EV950M (950 let města Minsk) a EM130QN. V deníku mám i značky EI22WAW (Wild Atlantic Way), OV1RR (Ringsted Radiomuseum) a mimo Evropu A91ARS, HZ87ND (87. Národní den Saúdské Arábie), OX90EDR (90 let EDR).

Z chráněných území vysílaly např. PE44FF a OK4WFF. Nejzajímavější aktivitou OK amatérů pro mě ale byl provoz OL100SV (100 let spojovacího vojska) a DX expedice 5T5OK. Z Afriky jsem také poprvé slyšel Západní Saharu (S01WS) na deseti metrech. Z Oceánie pěkně procházeli Ramon DU8ZN, Peter VK2CR, Jan VK2CIA, Mike VK2BXE, Moz VK3CWB a Grant ZL2GD. Zajímavostí byly stanice D1WW z Doněcké lidové republiky a UF6VA z Abcházie. Zážitkem byl poslech provozu CU2KG, kdy za mikrofonem seděl a americký pajlap bravurně zvládal Martti OH2BH.
Potěšil mě také první příjem desetimetrových majáků GB3RAL, ON0RY a SV6DBG. Mimo amatérská pásma jsem na 6 070 kHz poslouchal Radio DARC a jeho speciální vysílání z Konference IARU R1 v bavorském Landshutu. Dobře byly slyšet také večerní relace Bangladesh Betar na 13 580 kHz a Radio Thailand na 9 390 kHz.

Závody
FM poháru jsem pod značkou OK1NF/MM z lodi Tulipe (Tarpon 37) rozdal body 12 stanicím na 2 m a jedné stanici na 70 cm. Na krátkých vlnách jsem poslouchal skandinávské stanice v telegrafní část Scandinavian Activity Contestu.

Žádné komentáře: